DIVLJA KRUŠKA (PYRUS AMYGDALIFORMIS)

DIVLJA KRUŠKA (Pyrus amygdaliformis) Ovaj primjerak autohtone divlje kruške relativno velikih dimenzija i starosti (oko 6 m visine, oko 150 godina star) predstavlja ostatak nekadašnjih šuma, koje su ljudskim utjecajima degradirane. Osim ove činjenice, nema nekih posebnih vrijednosti za zaštitu prirode.

MODRA ŠPILJA

MODRA ŠPILJA Otkrivena i opisana 1884. godine od strane austrijskog diplomata, slikara, istraživača itd. baruna Eugena von Ransonneta. Specifični svjetlosni efekti nastaju prelamanjem sunčeva svjetla u moru. Ovakvi svjetlosni efekti nisu nepoznat fenomen i u nekim drugim špiljama na Sredozemlju. Jedna od dosta sličnih (osim svjetlosnih efekata) špilja s morskim ulazom na širem području Visa […]

BRUSNIK

BRUSNIK Specifična vulkanska geološka građa je temeljni fenomen ovoga spomenika prirode. Vrlo veliki oblutci (žalo) znak su vrlo snažnog rada mora. Na otoku je masovno gniježđenje galeba klaukavca, vjerojatno jednog para sivog sokola, te morskih vranaca. Brusnička gušterica je jedna od podvrsta krške gušterice Podarcis melliselensis, kakvih ima po mnogim našim malim otocima. Umjetno su naseljeni […]