Testing Site

BRUSNIK

Specifična vulkanska geološka građa je temeljni fenomen ovoga spomenika prirode. Vrlo veliki oblutci (žalo) znak su vrlo snažnog rada mora. Na otoku je masovno gniježđenje galeba klaukavca, vjerojatno jednog para sivog sokola, te morskih vranaca. Brusnička gušterica je jedna od podvrsta krške gušterice Podarcis melliselensis, kakvih ima po mnogim našim malim otocima. Umjetno su naseljeni i kunići. Njihov utjecaj je nepoznat, ali sigurno ga ima na vegetaciju.

Jastožere su pravi kulturni spomenici, vrlo specifične i govore o prilagodbi ljudi na specifične prirodne uvjete. To su nekadašnji bazeni za čuvanje živih jastoga. One su donekle umjetno napravljene u prirodnoj depresiji u sredini otoka. Postoje također i ostatci suhozida kućica koje su služile za soljenje ribe, te suhozid koji zatvara malu polušpilju, koja je također služila ribarima.

Autor: Branimir Jukić
Skip to content