SUTINA

Značajni krajobraz Sutina obuhvaća dio toka potoka Sutine s atraktivnim strmim i pošumljenim kanjonom i širim okolnim područjem. Od vegetacijskog pokrova valja istaći, pored sastojine crnog bora, i značajnu sastojinu bukve. Inače, s obzirom na dubinu kanjona, u rasporedu vegetacijskih pojasa vidi se inverzija s obzirom na temperaturu. Općenito, vegetacija je vrlo bogata vrstama zbog različitih ekoloških uvjeta od dna kanjona i samog potoka do vrhova okolnih brda. Sam je potok, naročito u gornjim dijelovima, ljeti siromašan vodom. U kanjonu postoje ostatci nekadašnje mlinice, kao i manje-više na svakom vodotoku u Dalmaciji. Bilo je pokušaja razvijanja izletničkog turizma, ali oni su za sada zamrli. Vrijedna sastojina bukve ugrožena je sporadičnom sječom. Postoje dva improvizirana i strma puta do dna kanjona za terenska vozila. Načelno, pored atraktivnog kanjona, za očuvanje krajobrazne (a i biološke) vrijednosti značajnog krajobraza bitno je očuvanje prirodne vegetacije. Kao kuriozitet se može spomenuti da u kanjonu postoji jedno stablo božikovine, rijetke i ugrožene vrste, posebno rijetke u Dalmaciji.

Autor fotografija: Branimir Jukić