Testing Site

POZIV NA TREĆI WEBINAR PROJEKTA ECOSS

Poštovani, ovim putem pozivamo Vas na treći webinar koji će se održati u sklopu ciklusa webinara projekta ECOSS -Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj projekta ECOSS je uspostaviti ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru (ECOAdS) na području Hrvatske i Italije koji će integrirati ekološka i oceanografska istraživanja i praćenja u skladu s Natura 2000 strategijama očuvanja. Javna ustanova „More i Krš“ u suradnji s projektnim partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizira ovaj treći webinar, koji će se održati u četvrtak, 29. travnja 2021. godine u 10:00 sati. Na samom početku webinara Ivana Golec, mag. geol. održat će kratko predavanje na temu „Zaštićena prirodna baština Malostonskog zaljeva“ s ciljem predstavljanja vrijedne prirodne baštine ovoga projektnog pilot područja. Potom će dr. sc. Dubravka Bojanić Varezić održati predavanje na temu „Otok Vis i morski otpad – rezultati istraživanja od 2014. do danas“. Prisutni će imati priliku saznati više o otoku Visu koji je prepoznat kao ključna lokacija za praćenja količine i sastava morskog otpada, otočkim plažama Zaglav i Stončici na kojima se prati stanje naplavljenoga morskog otpada i mikroplastike u pješčanom sedimentu, te monitoringu otpada koji se vrši na morskom dnu u plitkom dijelu uvala južne i jugoistočne strane otoka. Na četvrtom, a ujedno i posljednjem webinaru, Gvido Piasevolio, dipl. ing. predstavit će rijetku sredozemnu vrstu sokola u Hrvatskoj – Eleonorin sokol. Webinari će biti održani putem virtualne platforme „Zoom“ na koju se prethodno potrebno registrirati na sljedećoj poveznici: https://zoom.us/ . U nastavku je prikazan program održavanja ciklusa webinara s pripadajućim temama i predavačima. Vrijeme trajanje je 60 minuta s početkom u 10:00 sati prema navedenim datumima: 29. 4. 2021. TREĆI WEBINAR (1) ZAŠTIĆENA PRIRODNA BAŠTINA MALOSTONSKOG ZALJEVA Ivana Golec, mag. geol. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (2) OTOK VIS I MORSKI OTPAD – REZULTATI ISTRAŽIVANJA OD 2014. DO DANAS Dr. sc. Dubravka Bojanić Varezić Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu 27. 5. 2021. ČETVRTI WEBINAR IZMEĐU NEBA I MORA – ELEONORIN SOKOL Gvido Piasevoli, dipl. ing. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš” Ljubazno bismo Vas zamolili da nam potvrdite sudjelovanje najkasnije tri dana prije održavanja trećeg webinara na sljedeću adresu e-pošte: jelena.kurtovic@moreikrs.hr Poveznica za pristupanje trećem webinaru: https://zoom.us/j/95342709971?pwd=K2hXY1FlYmljSVNiaE5aQVBXQUl5Zz09
 

Skip to content