Testing Site

POZIV NA CIKLUS WEBINARA PROJEKTA ECOSS

Poštovani, ovim putem pozivamo Vas na ciklus webinara koji će se održati u sklopu projekta ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A ItalijaHrvatska 2014.-2020. Glavni cilj projekta ECOSS je uspostaviti ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru (ECOAdS) na području Hrvatske i Italije koji će integrirati ekološka i oceanografska istraživanja i praćenja u skladu s Natura 2000 strategijama očuvanja. Javna ustanova „More i Krš“ kao jedan od projektnih partnera organizira ovaj ciklus od četiri webinara s ciljem predstavljanja vrijedne prirodne baštine NATURA 2000 područja Viškog akvatorija. Ljubazno bismo Vas zamolili da nam potvrdite sudjelovanje najkasnije tri dana prije održavanja prvog webinara na sljedeću adresu e-pošte: jelena.kurtovic@moreikrs.hr
 
Poveznica za pristupanje prvom webinaru: https://zoom.us/j/95104108901 Više informacija na linku.
 
Skip to content