PLAŽE I PARK-ŠUMA U BRELIMA

Temeljni fenomeni su borove šume i plaže, kao tipični podbiokovski krajobraz. Pitanje je koliko se šume mogu smatrati nekom tipičnom vegetacijom, odnosno u kojoj mjeri su one relativno nove, nastale zapuštanjem tradicijske poljoprivrede. Šljunčane plaže su svakako tipične i značajna krajobrazna vrijednost. Jedno i drugo izrazito je ugroženo prevelikim turističkim pritiskom i urbanizacijom. Šume su pod pritiskom za sječu, a plaže se, zbog urbanizacije, sve slabije prirodno prihranjuju materijalom s Biokova.