Testing Site

OČUVANJE PLEMENITE PERISKE (PINNA NOBILIS) U JUŽNOM DIJELU JADRANSKOG MORA

Trajanje: 05.11.2020.-31.12.2022.

Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Javna ustanova More i krš

Partneri na projektu: Javna ustanova Park prirode Lastovo, Javna ustanova Nacionalni park Mljet, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova Rezervat Lokrum, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski veterinarski institut, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt

Voditelj projekta: Jelena Kurtović, mag. biol. univ. spec. oecol. mar.

 

Proračun projekta: 475.000,00 HRK

 

Iznos EU sufinanciranja: 380.000,00 HRK

      
Opis projekta: Prema trenutno raspoloživim podacima situacija sa plemenitom periskom (Pinna nobilis) je u Jadranu kao i u ostatku Mediterana, alarmantna te je opstanak ovog mediteranskog endemskog školjkaša neizvjestan. Podaci govore da je pojava masovnog mortaliteta zahvatila cijeli hrvatski dio Jadranskog mora. Prema iskustvima iz drugih zemalja Mediterana, nužno je provođenje određenih mjera očuvanja kako bi se spriječilo izumiranje plemenite periske. S obzirom na sve manji broj živih jedinki u moru, ključno je za opstanak vrste pronaći potencijalno otporne jedinke koje bi se dalje mogle razmnožiti i stvoriti prirodni „imunitet“. Trenutno se smatra da je potencijalno otporne jedinke bolje ostaviti u svom prirodnom staništu, ali ih prikladno zaštiti od mogućeg antropogenog djelovanja. Osim zaštite preživjelih odraslih jedinki, mjera koja se provodi diljem Mediterana, a provedba je krenula i u Hrvatskoj uz sudjelovanje znanstveno-stručne zajednice, je postavljanje kolektora ličinki periski te fizička zaštita prikupljenih jedinki bilo od antropogenog djelovanja, bilo od prirodnih predatora, čime se povećava stopa preživljavanja ličinki. Dio tih ličinki moguće je i premjestiti u akvarije. U Akvariju u Puli trenutno je smješteno nekoliko živih jedinki periski u karantenskim bazenima, koje je potrebno očuvati na životu te pokušati potaknuti razmnožavanje ex-situ. Kako bi se osigurao spas periske, nužno je podizanje stručnih i tehničkih kapaciteta. Glavnim uzročnikom pomora smatra se parazit Haplosporidium pinnae. Povišene temperature mora doprinose širenju uzročnika bolesti te ubrzavanju procesa bolesti. Uzimajući razinu ugroženosti i sinergijsko djelovanje ugroza uključujući globalnu promjenu klime, odnosno prosječno povišenje temperature mora, koje doprinosi širenju uzročnika bolesti i velikoj smrtnosti, nužno je hitno provesti mjere očuvanja i prilagodbe novonastalim uvjetima u svrhu pokušaja sprječavanja izumiranje ove vrste. Projekt očuvanja plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora dio je nacionalnog projekta očuvanja plemenite periske čiju provedbu koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Pogledajte video o izradi, postavljanju i podizanju kolektora za prikupljanje mlađi plemenite periske: Kolektori za spas vrste (na tekstu Kolektori za spas vrste staviti link na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=J2-9qLCggFg&t=14s )

Skip to content