Testing Site

OBNAVLJANJE POPULACIJE MEKOUSNE PASTRVE

U današnje vrijeme, djelovanjem čovjeka na prirodna staništa mijenjaju se zajednice riba, te su mnoge vrste gotovo nestale ili su se njihove populacije izrazito smanjile. Javna ustanova “More i Krš” Splitsko-dalmatinske županije provela je projekt ,u rijeci Vrljici, umjetnog mriještenja mekousne pastrve. U siječnju i veljači, proveden je izlov Mekousne pastrve i izlov alohtono/invazivne vrste štuke. Mekousna pastrva (Salmo obtusirostris) ekonomski izrazito vrijedna vrsta ovim projektom ima za cilj očuvanje vrste za buduće generacije.
 
Mekousna pastrva ugrožena je i strogo zaštićena vrsta te ima diskontinuirano I endemično rasprostranjenje. Endem je srednjeg i južnog dijela istočnog jadranskog slijeva. Unatoč tomu, ono nije imuno od negativnih utjecaja naselja i prometnica uz samu riječnu obalu, a i krivolova, što je srećom, ipak u opadanju. Nedavno je doživjela i velik stres kada je uslijed potresa rijeka Vrljika ostala par dana bez vode te je ista slijedom događaja ostala bez velikog dijela populacije. U osnovnim crtama, matične se ribe love iz rijeke, te umjetno -“suho”- mrijeste. Metodologija rada se sastoji od izlova divljih matica u doba mrijesta, te umjetnog mriještenja u ribogojilištu. Ovakav mrijest značajno povećava stupanj oplođenosti jaja do čak velikih 80%, dok u prirodi taj broj je oko 5%. U laboratorijskim uvjetima iz jaja se liježu mlade ribe i uzgajaju do veličine od 4-5 cm.
 
Projekt je star jedanaest godina i dalje je aktivan. Njegovo provođenje je u potpunosti preuzela Javna ustanova “More i krš”, koja upravlja rezervatom. Danas Javna ustanova ima vlastitu opremu i obučen tim zaposlenika koji upravljaju cijelim procesom . Oprema je pribavljena sredstvima iz fondova Europske unije unutar Programa Interreg (IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020) , u sklopu projekta RiTour. Dok se provođenje projekta i istraživanje financira iz namjenskih sredstava Splitsko-dalmatinske Županije kojim raspolaže Javna Usranova More i Krš.
 
Nakon pet dugih mjeseci izlova, laboratorijskog umjetnog mriještenja i kontroliranog uzgoja, zaposlenici Javne Ustanove “More i krš” će mlađ mekousne pastrve vratili u tok rijeke Vrljike. Čuvarska i stručna služba J.U. More i krš pustit će nove pastrve duž cijele rijeke Vrljike s ciljem njene repopulacije u prirodna staništa. Na ovaj se način značajno povećava preživljavanje najmlađih stadija. Stoga se danas populacija mekousne pastrve u Vrljici može smatrati zdravom i stabilnom nakon 11 godina kontinuiranog projekta.
 
Povećanjem brojnosti populacije pastrve pogodno utječe na bioraznolikost cijele rijeke Vrljike. Zbog toga čuvari prirode javne ustanove također rade na izlovljavanju invazivne vrste štuke koja negativno utječe na prirodnu baštinu u jadranskom slijevu. Rijeka Vrljika nije prirodno stanište štuke zbog čega čuvari prirode kontrolom populacije održavaju biologiju staništa.
 
Najvažnije je bilo spriječiti daljnje izumiranje endemske vrste i osigurati joj opstanak u rijekama Vrljici i Jadru, uz eventualnu mogućnost korištenja iste za športski ribolov. Javna ustanova “More i krš” u sklopu projekta komunalnog uređenja izletišta na izvoru rijeke Jadro, izrađuje studiju .Pregled stanja i valorizacija mekousne pastrve u regiji (Hrvatska, BiH i Crna Gora)“, te nabavlja opremu za kontrolu invazivnih i zaštitu ugroženih ribljih vrsta unutar zaštićenih područja s naglaskom na posebne ihtiološke rezervate ,,Vrljika,, i ,,Jadro“. Također javna ustanova planira sa istim aktivnostima očuvanja mekousne pastrve započeti i na rijeci Jadro, gdje se također nadzire potreba za povećanjem broja jedinki mekousne pastrve, takozvane Solinke.
 
Skip to content