Testing Site

IZRAĐENA INTEGRALNA STUDIJA PROSTORNE VALORIZACIJE RIJEKE JADRO

Javna ustanova „More i krš“, Grad Solin i turistička zajednica grada Solina dovršavaju projekt „Jadro-izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Ukupna vrijednost projekta je 24.444.765,33 HRK, od kojih se ukupno 19.026.352,94 HRK financira iz EU bespovratnih sredstava. Polazeći od još uvijek žive memorije, ali i iznimne vrijednosti i slojevitosti područja izvora, cilj projekta „Jadro – Izvor života“ jest stvoriti jedinstveno posjetiteljsko područje posebnog rezervata i uže okolice u svrhu očuvanja bioraznolikosti, s naglaskom na zaštićenu pastrvu koja je uz „Riku“ i Salonu jedan od simbola Solina. Projektni partneri su do sada realizirali niz aktivnosti u sklopu projekta od kojih je bitno istaknuti završetak radova izgradnje i opremanja škole višestranog razvoja u prirodi – Uređenje napuštenog tupinoloma u Majdanu. Projektni partneri uskoro počinju radove izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, čija se realizacija očekuje u sljedećih 12 mjeseci. U sklopu navedenih radova će biti izgrađen interpretacijski centar, centar za posjetitelje s prezentacijskom dvoranom, prezentacijski paviljon mekousne pastrve, viseći most, gledalište u šumi, dječje igralište, zelena šetnica te poučna staza Južni dio. Dovršena je izrada Integralne studije prostorne valorizacije rijeke Jadro. Svrha studije je kroz relevantne interdisciplinarne podatke o rijeci Jadro dati prijedlog smjernica za budući integrirani razvoj kroz prostorno-plansku i stratešku dokumentaciju jedinica regionalne i lokalne samouprave te stručnih institucija nacionalne, regionalne i lokalne razine s naglaskom na očuvanje kvalitete rijeke Jadro i populacije endemske podvrste mekousne pastrve.
 
 
Skip to content