Testing Site

INVAZIVNE STRANE VRSTE U ZAŠTIĆENIM I NATURA 2000 PODRUČJIMA

JU „More i krš“ u suradnji sa inspekcijom zaštite prirode i HV ispostava Sinj, te izvođačem radova Cetina d.d. obavila je zajednički obilazak dijela značajnog krajobraza Kanjon Cetine i tri NATURA 2000 područja u slivu rijeke Cetine.
 
Obilasci su obavljeni 28. kolovoza i 01. rujna 2021. na području Sinja, Trilja (Bujica-Vedrine) i Blata na Cetini. Razlog obilaska bio je utvrđivanje prisutnosti i lokacije invazivnih stranih vrsta ambrozije (Ambrosia artemisifolia) i čivitnjače (Amorfa fruticoza L.), te način i vrijeme njihovog uklanjanja. 
 
NATURA 2000 područja u kojima je utvrđena prisutnost obje strane invazivne vrste su: Cetina (HR1000029), Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem (HR2001313), Rijeka Cetina – kanjonski dio (HR2000929) i značajni krajobraz Kanjon Cetina. 
 
Također, na navedenim područjima utvrđena je i treća invazivna strana vrsta pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). U Hrvatskoj je zakonski zabranjen unos stranih vrsta (N.N. 15/2018.). Uklanjanje u zaštićenim područjima provodi se isključivo mehaničkim mjerama, jer primjena kemijskih sredstava nije dozvoljena. Iznimka je isključivo primjena herbicida lokalno (npr. premazivanje panjeva nakon sječe stabla kod invazivnih stranih vrsta. Način uklanjanja ovisi o rastu biljaka (habitusu) i fazi odrvenjenja, te se razlikuju tri faze: zeljaste (ne odrvenjene), odrvenjene biljke do 20 cm debla i odrvenjene biljke debljine veće od 20 cm. 
 
Kontrola invazivnih stranih vrsta jedan je od najvećih izazova zaštite prirode. Na žalost, gotovo nikad ih nije moguće ukloniti iz staništa u koje se prošire. Važno je rano otkrivanje, a hitne mjere kontrole širenja i uklanjanja najčešće su jedine djelotvorne i treba ih redovito provoditi. Invazivne strane vrste ugrožavaju i štetno utječe na bioraznolikost, te je potrebno provoditi njihovo uklanjanje. 
 
Za njih se koriste još i sinonimi kao: alohtona, strana, negativna, ne zavičajna, egzotična, introducirana ili unesena vrsta. Invazivne strane vrste su prenesene, premještene, tj.unesene u područje koje nije njihov prirodni areal, ali nije svaka strana vrsta i invazivna vrsta. Strana vrsta postaje invazivna kada zauzme prednost u odnosu na domaće vrste. 
 
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) je sjevernoamerička biljka. U Europu je unesena sredinom 19. stoljeća sa sjemenom drugih biljaka. Najviše voli antropogena staništa. Nalazimo je u ruralnim i urbanim sredinama. Raste uz rubove cesta, u dvorištima, vrtovima i na neobrađenim zemljištima. Negativno utječe na zdravlje ljudi, čiji pelud od kolovoza do listopada uzrokuje alergiju velikom broju ljudi. 
 
Čivitnjača (Amorfa fruticoza L.) je porijeklom iz Sjeverne Amerike. Na prostore Hrvatske unesena je početkom 20. stoljeća iz Mađarske. Raste na zapuštenim i neobrađenim tlima kao i površinama uz rijeke i potoke. Kako stvara jednolične i guste sastojine onemogućuje rast drugih vrsta, te bitno utječe na smanjenje biološke raznolikosti.
 

Skip to content