ČEMPRESI KRAJ GROBLJA U ŽIVOGOŠĆU
(Cupressus sempervirens var. pyramidalis)

Skupina piramidalnih čempresa na seoskom groblju na povišenom mjestu u krajobrazu, relativno uočljiva u okolišu. Nema posebne prirodoslovne vrijednosti.

Autor fotografija: Branimir Jukić