ZLATNI RAT

Jedinstven geomorfološki fenomen, nastao erozijom s Vidove gore i specifičnom konstelacijom morskih struja i valova. Osim samog izgleda, kuriozitet je i mobilnost, pomicanje, vrha Rata, ovisno o strujama i vjetrovima.

Turistički pritisak je ogroman, a s njim je djelomično povezana i izrazita urbanizacija zaleđa. Na Ratu postoje i antički arheološki ostatci.

Vegetacijski pokrov je problem. Borovi stare i ugibaju, a i pod pritiskom su za pojedinačna uklanjanja zbog turističkih sadržaja. Neki imaju zanimljive oblike nastale od djelovanja vjetra, što je jedna zanimljivost, pa i estetska vrijednost. Možda bi bilo dobro donijeti stratešku odluku što raditi s vegetacijskim pokrovom u budućnosti.

Temeljni fenomen je sam Rat, odnosno žalo koje ga tvori. Prema dostupnim informacijama sam fenomen za sada nije ugrožen, iako su to samo opažanja mještana, a ne rezultat ciljanog istraživanja. Postoji potencijalna mogućnost ugroženosti od daljnje urbanizacije zaleđa, što bi moglo smanjiti dotok materijala s Vidove gore, te od eventualnih većih građevinskih zahvata u neposrednoj blizini u moru, koji bi mogli promijeniti režim morskih struja.

Vrijednost imaju i visoke, strme obale s obiju strana Rata, u čijim su podnožjima male plaže. Ove su obale građene od rastresitog materijala, te stoga podložne eroziji. Zbog toga se mogu naći pod pritiskom da se na umjetan način stabiliziraju, bilo zbog sigurnosnih (ili “sigurnosnih”) razloga, bilo zbog “nestajanja” zemljišta. Ovo osobito može biti problem s istočne strane, gdje je (nerazumno) izgrađena šetnica neposredno uz rub strmine.

Autor fotografija: Branimir Jukić